Po wysłaniu wiadomości wrócisz na poprzednią stronę,  a na podanego e-maila otrzymasz potwierdzenie wysłania tej wiadomości. W razie pilnej potrzeby kontaktu z nami prosimy lepiej dzwonić pod nr tel.: 607 173 521 

Copyright 2020 by Spec. ZOZ >Tańczak i S-ka< Sp.J.

>